Facebook

zabytki podworskie

 
2014-01-28

Zespół dworsko-parkowy w Odrzechowej

Drewniany dworek Morawskich datowany na lata 1850-1899 r. Dwór posiada elewację frontową skierowaną na północ. Obiekt drewniany na kamiennej podmurówce, konstrukcji zrębowej, zewnątrz szalowany deskami, wewnątrz tynkowany. Układ wnętrza dwutraktowy z sienią na osi. Dach czterospadowy pobity blachą, od frontu ganek wsparty na dwóch słupach, nakryty dachem trójspadowym. Obecnie własność prywatna.
 
2014-01-28

Zabytkowy dworek w parku podworskim w Posadzie Jaćmierskiej

Dwór z I poł. XIX w. Zmodernizowany w 2. poł. XIX w. oraz na przełomie XIX i XX w. Budynek jednokondygnacyjny, z drewnianym portykiem i dobudowanym zapleczem gospodarczym. Powierzchnia 140 m2, kubatura 630 m3.
 
2014-01-28

Dwór Wola Sękowa w Nowotańcu

Dwór oraz park zabytkowy z początku XIX w. w Nowotańcu, jest wyjątkowy, nie tylko ze względu na klimat miejsca, ale również na osobowości z nim związane. Czas powstania dworu jest trudny do określenia. Ostatnimi właścicielami dworu byli: Andrzej Brochowicz - Wiktor oraz jego siostra Regina Wiktor – Brandsteatterowa. Obecnie znajduje się tu pensjonat, który stoi pośrodku 6-cio hektarowego podworskiego parku zabytkowego z pomnikami przyrody i okazałą kolekcję różnych drzew (prawie 850 sztuk), z czego na wyjątkową uwagę zasługują platany.
 
2014-01-28

Budynek dawnego browaru w Posadzie Zarszyńskiej

Początki browaru w Posadzie Zarszyńskiej sięgają czasów XVII-wiecznych. W roku 1631 pojawia się wzmianka o istnieniu w Zarszynie „stołowni dworskiej”. Zarszyński browar zaopatrzał w trunki karczmy i ratusz. W okresie kiedy właścicielem Zarszyna był Kazimierz Ostaszewski, drewniany budynek browaru uległ pożarowi i spalił się prawie doszczętnie. W miejscu spalonego browaru w XIX w. nowi właściciele Zarszyna Jan i Kazimierz Wiktor wybudowali nowy murowany budynek browaru. Produkcję piwa wstrzymano w latach 70-tych XX w. Obecnie budynek browaru można obejrzeć z zewnątrz.
 
2014-01-28

Dworek szlachecki z XIX wieku – Ladzin

We wschodniej części wsi znajduje się drewniano – murowany dwór szlachecki Laskowskich z drugiej połowy XVIII wieku. Stanął pod koniec XVIII wieku. Parterowy, nakryty czterospadowym dachem, z kolumnowym gankiem wejścia przemienionym w przeszkloną werandę pod koniec XIX wieku. W tym też czasie wschodnią część dworu przebudowano, nadając jej charakter piętrowego skrzydła nakrytego niskim dachem dwuspadowym. Wnętrze starej części dwutraktowe z sienią na osi.
 
2014-01-28

Murowany dwór Wiktorów z XIX w. –Wróblik Królewski

Dwór we Wróbliku Królewskim wzniesiony ok. połowy XIX w. dla rodziny Wiktorów. W roku 1939 we dworze zamieszkiwali: Pani Liwicka i jej córka Irena, żona Pana Władysława Kamieńskiego. Państwo Kamieńscy mieli trzech synów: Zbigniewa, Stanisława i Władysława. Do czasów powojennych mieszkali oni we dworze, a wraz z nimi wdowa po majorze, który zginął w Katyniu. W czasie wojny majorowa wyjechała do Kanady. Niedaleko dworu były stawy rybne i budynki gospodarcze. Państwo Kamieńscy przyjaźnili się z dworem z Łańcuta. Po wojnie dwór dwukrotnie ograbiły bandy. Po tych zajściach Pan Kamieński wraz z rodziną wyjechał na ziemie zachodnie, a dwór i ziemie przejęły urzędy ziemskie. Obecnie własn
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
 • Besko
 • Bukowsko
 • Chorkówka
 • Dorzecze Wisłoka
 • Dukla
 • Iwonicz Zdrój
 • Jaśliska
 • Jedlicze
 • Kraina Nafty
 • Miejsce Piastowe
 • Rymanów
 • Zarszyn

Europejski Fundusz Rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. "Ekomuzeum Beskidu Niskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 00 75, fax: 13 467 00 75, email: dorzeczewisloka@op.pl, http://www.dorzeczewisloka.pl
NIP: 6871891494, Regon: 180325260

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 440 70 43, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, http://www.kraina-nafty.pl,
NIP: 6842549600, Regon: 180376694
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI