Facebook

zabytki kultury żydowskiej

 
2014-01-29

Zabudowa żydowska na rynku w Rymanowie

Rymanów to miasteczko pożydowskie. Przed II wojną światową mieszkało tu prawie 2 tys. Żydów, którzy stanowili blisko połowę miejscowej społeczności. Gmina żydowska istniała w Rymanowie już w roku 1589 - posiadała rabina, bożnicę i cmentarz. W latach 1726-42 rabinem był Abracham Berkowicz, po nim urząd objął Manes Herszkowicz, a w 1768 r. Herszko Fraimowicz. W 1852 roku gmina posiadała synagogę, cheder, szpital, przytułek dla ubogich, dom przedpogrzebowy na kirkucie i łaźnię rytualną. W latach 1881-1910 wielu Żydów wyemigrowało do USA. Ostatnim rabinem rymanowskim był Mosze Alter Horowitz, a ostatnim cadykiem reb Izaak Friedmann.
 
2014-01-29

Synagoga w Rymanowie

Wzniesiona w I połowie XVII wieku, jest najstarszą świątynią żydowską na Podkarpaciu, jedną z najstarszych w Polsce. Zbudowana z kamieni rzecznych, piaskowca i cegły, była wkomponowana w system murów miejskich Rymanowa. W północno-zachodnim narożniku bożnicy wzniesiono wieżę na rzucie koła, podziemia jej mogły służyć jako więzienie dla Żydów. Synagoga jest orientowana, to znaczy, że ściana ołtarzowa jest zwrócona na wschód, w stronę Jerozolimy.
 
2014-01-29

Cmentarz żydowski w Rymanowie

Cmentarz żydowski w Rymanowie został założony prawdopodobnie w II połowie XVI wieku. Najstarsza spośród odczytanych macew (kamieni nagrobnych) pochodzi z 1619 r., co stawia rymanowski kirkut na piątym miejscu w Polsce pod względem wieku nagrobków. Początkowo grzebano tutaj Żydów z miejscowości należących do kahału rymanowskiego, tj. 9 okolicznych miast i ponad 80 wsi, a od XIX wieku już tylko żydowskich mieszkańców Rymanowa. Dziś cmentarz zajmuje powierzchnię 2,64 ha. Na jego terenie zachowało się ok. 800 macew, z czego tylko około 100 przetrwało w dobrym stanie.
 
2014-01-29

Cmentarz żydowski w Bukowsku

Położony jest 2,5 km od centrum wsi przy drodze prowadzącej od Domu Ludowego w stronę nieistniejącej wsi Kamienne. Zajmuje powierzchnię około 0,5 ha. Znajduje się na nim obecnie około 10 macew z hebrajskimi inskrypcjami. Do zniszczenia kirkutu przyczyniły się działania władz okupacyjnych w okresie od 1941-1942, kiedy to ponad 80 macew zostało przewiezionych z Bukowska do Sanoka i użyte do brukowania ulic. Pozostałe uszkodzone macewy wykorzystano podczas okupacji do utwardzenia dróg w Bukowsku.
 
[ strona: 1 z 1 ]
 
 • Besko
 • Bukowsko
 • Chorkówka
 • Dorzecze Wisłoka
 • Dukla
 • Iwonicz Zdrój
 • Jaśliska
 • Jedlicze
 • Kraina Nafty
 • Miejsce Piastowe
 • Rymanów
 • Zarszyn

Europejski Fundusz Rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. "Ekomuzeum Beskidu Niskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 00 75, fax: 13 467 00 75, email: dorzeczewisloka@op.pl, http://www.dorzeczewisloka.pl
NIP: 6871891494, Regon: 180325260

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 440 70 43, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, http://www.kraina-nafty.pl,
NIP: 6842549600, Regon: 180376694
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI