Facebook

zabytki kultury łemkowskiej

 
2014-01-29

Ruiny cerkwi w Króliku Wołoskim

Ruiny murowanej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Mikołaja w Króliku Wołoskim z poł. XIX wieku. Zbudowana z kamienia rzecznego w 1843 roku, uszkodzona w czasie działań wojennych w 1944 roku, po wysiedleniu ludności łemkowskiej mieścił się w niej magazyn.
 
2014-01-29

Ruiny cerkwi w Płonnej

W 1939 r. Płonna liczyła 1170 mieszkańców, w tym 1145 Ukraińców, 10 osób wyznania rzymskokatolickiego rozmawiających, na co dzień językiem ukraińskim, 15 Żydów. We wsi znajdowała się cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1790 r. Plebania usytuowana w pobliżu cerkwi, spłonęła podczas walk frontowych latem 1944 r. Po spaleniu Płonnej przez Wojsko Polskie w 1946 r., a także pod dwóch deportacjach Ukraińców zamieszkujących Płonną, losy cerkwi były burzliwe. Doprowadziły one do utraty jej pierwotnego wyglądu i prawie zupełnego zniszczenia.
 
2014-01-29

Ruiny cerkwi w Nagórzanach

Ruiny murowanej cerkwi pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła z 1848r. Nie znalazła opiekuna po 1947r. i szybko popadła w ruinę. Pod cerkwią znajduje się krypta z prochami rodziny jej fundatora. W ostatnich latach znaleźli się nawet tacy, którzy i w krypcie szukali “skarbów”.
 
2014-01-29

Zabytkowe nagrobki we Wróbliku Szlacheckim

Cmentarz greckokatolicki we Wróbliku Szlacheckim znajduje się w pobliżu dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy. Zachowały się na nim zabytkowe, kamienne nagrobki rusińskie.
 
2014-01-29

Zabytkowe nagrobki w Króliku Wołoskim

W XIX wieku w Króliku Wołoskim funkcjonował ośrodek kamieniarski. Wytwarzano w nim nagrobki m.in. na cmentarze w Bałuciance, Desznie, Króliku Wołoskim, Wisłoczku, Wołtuszowej i Tarnawce. W latach 1945-1946 część mieszkańców wysiedlono na tereny Ukrainy w okolice Złoczowa. Pozostali wyjechali z Królika Wołoskiego w czasie Akcji „Wisła”, osiedlając się na Ziemiach Odzyskanych.
 
2014-01-29

Zabytkowe nagrobki w Karlikowie

W 2011 roku na cmentarzu w Karlikowie odbył się obóz remontowo-konserwatorski zorganizowany przez Stowarzyszenie Dziedzictwa Mniejszości Karpackich. Teren cmentarza został oczyszczony z mniejszych drzew i krzaków, dzięki czemu pozostałe, ale tylko kamienne nagrobki, cokoły lub krzyże stały się widoczne.
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
 • Besko
 • Bukowsko
 • Chorkówka
 • Dorzecze Wisłoka
 • Dukla
 • Iwonicz Zdrój
 • Jaśliska
 • Jedlicze
 • Kraina Nafty
 • Miejsce Piastowe
 • Rymanów
 • Zarszyn

Europejski Fundusz Rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. "Ekomuzeum Beskidu Niskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 00 75, fax: 13 467 00 75, email: dorzeczewisloka@op.pl, http://www.dorzeczewisloka.pl
NIP: 6871891494, Regon: 180325260

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 440 70 43, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, http://www.kraina-nafty.pl,
NIP: 6842549600, Regon: 180376694
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI