Facebook
Znajdujesz się w: Strona główna / Imprezy plenerowe

Imprezy plenerowe

 

STYCZEŃ

- Zawody w narciarstwie zjazdowym – Gmina Dukla

LUTY

- Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów - Pastwiska-Komańcza – Gmina Zarszyn

MAJ

- Kermesz Łemkowski – Gmina Dukla

- Rajd Dukielski – Gmina Dukla

CZERWIEC

- Dni Beska – Gmina Besko

- Sobótka – Gmina Dukla

- Wierzbin”  - Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Wola Sękowa – Gmina Bukowsko

- Wianki – Gmina Miejsce Piastowe

- „Zdrojowe Spotkania Pokoleń” - Amfiteatr przy „Zielonym Domku” w Rymanowie Zdroju – Gmina Rymanów

- Bieg do Źródeł Rymanowskich –Park w Rymanowie Zdroju - Gmina Rymanów

- Sobótka Świętojańska- Park Uzdrowiskowy nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju -Gmina Rymanów

- Festyn Promocyjny „TO JUŻ LATO” - Amfiteatr przy „Zielonym Domku” w Rymanowie Zdroju

- Gmina Rymanów

- Międzyregionalny Pokaz i Zawody Sikawek Konnych– Rudawka Rymanowska – Gmina Zarszyn

- Jarmark na Jaćmierskim Rynku – Jaćmierz – Gmina Zarszyn

LIPIEC

- Koncerty Wakacyjne – weekendy – lipiec, sierpień - Amfiteatr przy „Zielonym Domku”

   w Rymanowie Zdroju – Gmina Rymanów

- Ogólnopolski Festiwal „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” – Gmina Bukowsko

- Dni Dukli – Gmina Dukla

- Targi Rzemiosła i Rękodzieła – Gmina Dukla

- Spotkania Folklorystyczne w Łękach Dukielskich – Gmina Dukla

- Muzealne Święto Kultury Łemkowskiej „Od Rusal do Jana” – Gmina Dukla

- Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych – Amfiteatr przy „Zielonym Domku”

  w Rymanowie Zdroju – Gmina Rymanów

- Jarmark Jedlicki – Gmina Jedlicze

- Dni Iwonicza - Gmina Iwonicz Zdrój

- Festiwal Pieroga - Gmina Iwonicz Zdrój

- Jarmark Jaśliski / PIKNIK RODZINNY – Gmina Jaśliska

SIERPIEŃ

- "Święto pieroga” -  Gmina Besko

- „Dożynki Gminne” -  Gmina Besko

- Imieniny Miasta - Gmina Iwonicz Zdrój

- Biesiada Dożynkowa – Gmina Jedlicze

- Międzynarodowa Akcja Artystyczna – spotkanie rzeźbiarzy, warsztaty dla dzieci, wernisaż-

  Uniwersytet    Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Wola Sękowa – Gmina Bukowsko

- Biesiada Karpacka – Gmina Chorkówka

- „Dożynki Gminne” – Gmina Chorkówka

- Dożynki – Gmina Jaśliska

- Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów – Pastwiska – Komańcza – Gmina Zarszyn

- Pożegnanie Wakacji  w Rudawce Rymanowskiej – Gmina Zarszyn

- Wybór Baby i Chłopa – Bażanówka – Gmina Zarszyn

- Podkarpacki Przegląd Zespołów Obrzędowych o tematyce weselnej „Wesele Podkarpackie”- 

   Amfiteatr  przy „Zielonym Domku” w Rymanowie Zdroju – Gmina Rymanów

- Dni Rymanowa – Park w Rymanowie – Gmina Rymanów

Wieczór Opery i Operetki –Amfiteatr przy „Zielonym Domku” w Rymanowie Zdroju  – Gmina Rymanów

- Regionalny Przegląd Kapel Ludowych „Koncert na Dwa Świerszcze i Kapele” –

  Amfiteatr przy „Zielonym Domku” w Rymanowie Zdroju – Gmina Rymanów

- Dni Głowienki – Gmina Miejsce Piastowe

- Gminne Święto Plonów – Gmina Miejsce Piastowe

- Potańcówka przy Zagrodzie – Gmina Miejsce Piastowe

WRZESIEŃ

- Przegląd Amatorskiej Działalności Artystycznej Kół Gospodyń Wiejskich - Biesiada KGW–

  Gmina Chorkówka

- Święto Chleba w Gminie Bukowsko – Gmina Bukowsko

- „Kartoflisko” – Gmina Miejsce Piastowe

- Konkurs wieńca dożynkowego – wybrana miejscowość Gminy Rymanów

PAŹDZIERNIK

- Konkurs Piosenki „Aleją Gwiazd” – Kino „Sokół”, Gmina Rymanów

- Bieg na Cergową – Gmina Dukla

- Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich –wybrana miejscowość Gminy Zarszyn

 

Agnieszka Michalak

Imprezy plenerowe - galeria

 
Międzynarodowa Akcja Artystyczna w Woli Sękowej - ULRA
Międzynarodowa Akcja Artystyczna w Woli Sękowej - ULRA
Międzynarodowa Akcja Artystyczna w Woli Sękowej - ULRA
Międzynarodowa Akcja Artystyczna w Woli Sękowej - ULRA
Ogólnopolski Festiwal ˝Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych˝ w Bukowsku
Ogólnopolski Festiwal ˝Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych˝ w Bukowsku
Ogólnopolski Festiwal ˝Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych˝ w Bukowsku
Ogólnopolski Festiwal ˝Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych˝ w Bukowsku
Dożynki Gminne - Nowosielce
Dożynki Gminne - Nowosielce
Jarmark na Jaćmierskim Rynku
Jarmark na Jaćmierskim Rynku
Wystawa bydła podczas imprezy Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Wystawa bydła podczas imprezy Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Wystawa bydła podczas imprezy Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Wystawa bydła podczas imprezy Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Przegląd zespołów obrzędowych o tematyce weselnej ˝Wesele Podkarpackie˝
Przegląd zespołów obrzędowych o tematyce weselnej ˝Wesele Podkarpackie˝
Przegląd zespołów obrzędowych o tematyce weselnej ˝Wesele Podkarpackie˝
Przegląd zespołów obrzędowych o tematyce weselnej ˝Wesele Podkarpackie˝
Zimowy Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów
Zimowy Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów
Letni Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów
Letni Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów
Letni Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów
Letni Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów
Letni Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów
Letni Rajd Pieszy szlakiem Dwóch Kardynałów
Święto Chleba w Gminie Bukowsko w Bukowsku
Święto Chleba w Gminie Bukowsko w Bukowsku
Święto Chleba w Gminie Bukowsko w Bukowsku
Święto Chleba w Gminie Bukowsko w Bukowsku
˝Święto Pieroga˝ w Besku
˝Święto Pieroga˝ w Besku
˝Święto Pieroga˝ w Besku
˝Święto Pieroga˝ w Besku
˝Wierzbin˝ w Woli Sękowej
˝Wierzbin˝ w Woli Sękowej
˝Wierzbin˝ w Woli Sękowej
˝Wierzbin˝ w Woli Sękowej
Wybór Baby i Chłopa w Bażanówce
Wybór Baby i Chłopa w Bażanówce
Międzyregionalny Pokaz i Zawody Sikawek Konnych w Rudawce Rymanowskiej
Międzyregionalny Pokaz i Zawody Sikawek Konnych w Rudawce Rymanowskiej
 • Besko
 • Bukowsko
 • Chorkówka
 • Dorzecze Wisłoka
 • Dukla
 • Iwonicz Zdrój
 • Jaśliska
 • Jedlicze
 • Kraina Nafty
 • Miejsce Piastowe
 • Rymanów
 • Zarszyn

Europejski Fundusz Rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. "Ekomuzeum Beskidu Niskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 00 75, fax: 13 467 00 75, email: dorzeczewisloka@op.pl, http://www.dorzeczewisloka.pl
NIP: 6871891494, Regon: 180325260

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 440 70 43, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, http://www.kraina-nafty.pl,
NIP: 6842549600, Regon: 180376694
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI