Facebook

informacja ogólna

 

Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” znajduje się na obszarze, który łączy wspólna historia i tradycje kulturowe, jest miejscem atrakcyjnym turystycznie
z uwagi na żywe tradycje, architekturę wiejską, zabytki sakralne, zabudowy podworskie, układy urbanistyczne, a także zabytki kultury Łemków i Żydów. Istotne znaczenie dla kształtowania dziedzictwa regionu miało wielowiekowe przenikanie różnych kultur, ze względu na przygraniczne położenie.

Obszar ekomuzeum, jest pełen różnorodności i bogactwa kulturowego, w którym zachowało się wiele obiektów architektury świeckiej i sakralnej, elementów ludowej tradycji i śladów historii. Dorobek grup etnograficznych zamieszkujących przez wieki teren obecnego Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” wytworzony w trakcie historycznego rozwoju i przekazywany z pokolenia na pokolenie oraz walory kulturowe odgrywa w ekomuzeum szczególną rolę. Eksponowane poniżejbogactwo zabytków zachęca do czynnego uczestnictwa w turystyce kulturowej i zaprasza do odwiedzenia Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie”.

Magdalena Bolanowska

zabytki sakralne

 
2014-01-28

Zabytkowa cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Bożej z XVII w. w Bałuciance

Obecnie filialny kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Cerkiew jest trójdzielna, orientowana, w typie zachodniołemkowskim, otoczona murem z kamienia rzecznego. Wewnątrz ikonostas barokowy, zdobiony bogatą dekoracją snycerską o motywach roślinnych, z czterema rzędami ikon, ołtarz główny z 1783 r. z obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej W latach 1820 i 1899 przebudowana i remontowana. Jedna z dwóch zachowanych cerkwi prezentujących typ budowli sakralnej charakterystyczny dla obszaru środkowej i wschodniej Łemkowszczyzny, gdzie upowszechniło się stosowanie wielopolowych sklepień zrębowych. W świątyni zachował się ikonostas z XVII i 
 
2014-01-28

Kościół pw. św. Mikołaja w Nowotańcu

Kościół późnobarokowy, murowany z kamienia łamanego i potynkowany. Plan kościoła oparty na rzucie krzyża łacińskiego, którego ramionami są kaplice. Nawa kościelna na rzucie prostokąta, trójprzęsłowa z kwadratowymi kaplicami przy przęśle wschodnim, od północy kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej, a od południa kaplica pw. św. Anny. Nawa główna połączona jest z przedsionkiem zakrystii. Chór muzyczny wsparty na czterech arkadach filarowych z pilastrami. Pod kaplicą św. Anny niedostępna krypta grobowa rotmistrza Bukowskiego. Wieże świątyni na rzucie kwadratu o silnie zaokrąglonych narożach, z lizenami na osiach ścian, zwieńczone gzymsami i baniastymi hełmami, w XX wieku obitymi blachą. Ołtarz g
 
2014-01-28

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1755 został wybudowany na kamiennej podmurówce z bali jodłowych łączonych w zrąb. Dach zwieńczają trzy krzyże i wieżyczki. Warto zwrócić uwagę na drzwi prowadzące z prezbiterium do zakrystii. Mają one blisko 190 lat - na okuciach można znaleźć datę wskazującą na 1826 rok. Sufit i ściany pokrywa polichromia figuralno-ornamentowa pochodząca z drugiej połowy XIX wieku. Po lewej stronie ołtarza znajduje się barokowa ambona. Obok lewego ołtarza bocznego, znajduje się chrzcielnica z drugiej połowy XVIII wieku. Na ścianach kościoła znajdują się pochodzące z XVIII wieku barokowe obrazy świętego Szczepana i świętego Judy Tadeusza.
 
2014-01-28

Kościół w Króliku Polskim

Drewniany zabytkowy szalowany gontami z połowy XVIII wieku kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Wacława z 1754 r. z fundacji Wacława Hieronima Sierakowskiego, biskupa przemyskiego. Uszkodzony w trakcie działań wojennych w 1944 roku, restaurowany w 1950 roku i w latach 60. XX wieku. Znajduje się w nim barokowy ołtarz z 1771 roku a na nim cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, namalowany przez Piotra Burntowicza z Brzozowa z umieszczoną datą 1636. Obok kościoła 500-letnia lipa – pomnik przyrody. Na dzwonnicy dzwon z 1599 roku.
 
2014-01-28

Kościół we Wróbliku Królewskim

Dawna cerkiew greckokatolicka z 1888 r., od 1946 r. kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP. Świątynia murowana przykryta 5 kopułami, ozdobiona figuralną polichromią wykonana przez Pawła i Feliksa Bogdańskich z Jaślisk. Obok na dzwonnicy kościelnej dzwon z 1824 r.
 
2014-01-28

Kościół pw. Św. Marcina w Zarszynie

W 1867 roku Jan i Adel Wiktorowie w porozumieniu z proboszczem ks. Antonim Kirschnerem przystąpili do budowy nowego neogotyckiego kościoła w miejscu starego, który został rozebrany. Wybudowana wówczas przez dziedzica Wiktora świątynia służy wiernym do dziś. Kościół imponował jak na ówczesne czasy rozmiarami i rozmachem, wymiary zewnętrze wynosiły: długość 32 m, szerokość 19,80 m, wysokość ścian 11 m. Wewnątrz kościół posiadał rozmiary: długość 24 m, wysokość nawy głównej 15 metrów, wysokość naw bocznych 13 m, rozmiary prezbiterium: długość 6 m, szerokość 8 m, wysokość wieży 33 m.
 
[ strona: 1 2 3 4 5 6 z 6 ] >> koniec
 
 • Besko
 • Bukowsko
 • Chorkówka
 • Dorzecze Wisłoka
 • Dukla
 • Iwonicz Zdrój
 • Jaśliska
 • Jedlicze
 • Kraina Nafty
 • Miejsce Piastowe
 • Rymanów
 • Zarszyn

Europejski Fundusz Rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. "Ekomuzeum Beskidu Niskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 00 75, fax: 13 467 00 75, email: dorzeczewisloka@op.pl, http://www.dorzeczewisloka.pl
NIP: 6871891494, Regon: 180325260

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 440 70 43, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, http://www.kraina-nafty.pl,
NIP: 6842549600, Regon: 180376694
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI