Facebook

Informacja ogólna

 

Wiodącym elementem ekomuzeum jest mnogość występujących rzemiosł. Artyści i twórcy z naszego obszaru wykorzystując lokalny potencjał i czerpiąc z zasobów przyrodniczo – kulturowych tworzą rzeczy jedyne i niepowtarzalne.

Warto wziąć udział w warsztatach z ceramiki, haftu, tkactwa, wikliniarstwa i wypieku kołaczyków oraz w pokazach snycerstwa i hutnictwa.

Magdalena Bolanowska
Wyroby
 
Ceramika
Ceramika
Koronkarstwo
Koronkarstwo
Lampa naftowa
Lampa naftowa
Pisanki łemkowskie
Pisanki łemkowskie
Rzeźba
Rzeźba
Wyroby z siana
Wyroby z siana
Wyroby ze szkła
Wyroby ze szkła
Haft szydełkowy
Haft szydełkowy
Ikonopisarstwo
Ikonopisarstwo
Kowalstwo
Kowalstwo
Krywulki łemkowskie
Krywulki łemkowskie
Malarstwo
Malarstwo
Snycerstwo
Snycerstwo
Tkactwo
Tkactwo
Wikliniarstwo
Wikliniarstwo
 • Besko
 • Bukowsko
 • Chorkówka
 • Dorzecze Wisłoka
 • Dukla
 • Iwonicz Zdrój
 • Jaśliska
 • Jedlicze
 • Kraina Nafty
 • Miejsce Piastowe
 • Rymanów
 • Zarszyn

Europejski Fundusz Rolny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. "Ekomuzeum Beskidu Niskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 00 75, fax: 13 467 00 75, email: dorzeczewisloka@op.pl, http://www.dorzeczewisloka.pl
NIP: 6871891494, Regon: 180325260

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
tel. 13 440 70 43, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, http://www.kraina-nafty.pl,
NIP: 6842549600, Regon: 180376694
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - FSI